განცხადებები და ანონსები

საჯარო ლექცია: მათ მოატყუეს! ბრალდებები არჩევნების გაყალბებაში - შეცდომა თუ ამერიკული დემოკრატიის თავისებურება?

15 ნოემბერი 2022

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ორგანიზებითა და რამაზ ლომინაძის სახელობის ფონდის ხელშეწყობით, 17 ნოემბერს GTUNI-ში ჩატარდება საჯარო ლექცია თემაზე:

მათ მოატყუეს! ბრალდებები არჩევნების გაყალბებაში - შეცდომა თუ ამერიკული დემოკრატიის თავისებურება.

შეხვედრას გაუძღვება:

კეტრინ ჩავინი - ისტორიის დოქტორი, სუით ბრაიერ კოლეჯის პროფესორი, თსუ-ის ამერიკათმცოდნეობის პროგრამაზე მოწვეული პროფესორი.

დასაწყისი: 11:00 საათი.