განცხადებები და ანონსები

რიგგარეშე მობილობა GTUNI-ში

11 ივლისი 2022

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს რიგგარეშე მობილობას.

დაინტერესებულ სტუდენტებს, რიგგარეშე მობილობის წესით სარგებლობა და სწავლის გაგრძელება შეუძლიათ გთუნი-ს შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებზე:

  • ბიზნესის ადმინისტრირება;
  • ჟურნალისტიკა;
  • სამართალი;
  • ტურიზმი.
რიგგარეშე მობილობის თაობაზე ონლაინ რეგისტრაციის (წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენა) ვადა - 2022 წლის 26 ივლისიდან 08 აგვისტოს ჩათვლით.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ ბმულზე: https://bit.ly/3PdAOD8

განცხადების ფორმა


დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ...