განცხადებები და ანონსები

ონლაინ სემინარი: სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება და შეფასება ეროვნული კველიფიკაციების განახლებული ჩარჩოს შესაბამისად

19 ნოემბერი 2020

2020 წლის 24 ნოემბერს, 17:00 საათზე გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელებისა და აკადემიური პერსონალისთვის ჩატარდება ონლაინ სემინარი თემაზე: „სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება და შეფასება ეროვნული კველიფიკაციების განახლებული ჩარჩოს შესაბამისად “.


სემინარს გაუძღვება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი მაია უკლება.

სემინარი ჩატარდება zoom-ის პლატფორმის გამოყენებით.