განცხადებები და ანონსები

მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

12 ივლისი 2017

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ბაკალავრიატი

1. სამართალი;

2. ბიზნესის ადმინისტრირება (მარკეტინგი, ფინანსები, მენეჯმენტი);

3. ტურიზმი;

4. ჟურნალისტიკა;

5. ფსიქოლოგია;

მაგისტრატურა

1. სისხლის სამართალი;

2. კერძო სამართალი;

3. საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი;

4. საბანკო საქმე;

5. მასობრივი კომუნიკაცია.

მობილობის მსურველებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ ელექტრონულ პორტალზე (განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი www.eqe.ge) 2017 წლის 25 ივლისიდან 17 აგვისტოს 18:00 საათამდე.

მობილობით განპირობებული განსხვავებული კრედიტების ათვისება მოხდება უფასოდ.

2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა უნივერსიტეტში რეგისტრაციის ვადები: 25 აგვისტო - 8 სექტემბერი.

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების პირველ-სამ კურსზე სწავლის საფასურია 2250 ლარი, ხოლო მეოთხე კურსზე 2990 ლარი.

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის საფასურია 2250 ლარი.

სრულად ....

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

ტელ: 2 66 15 12; 2 24 65 90; 2 66 23 41

ელ. ფოსტა: info@gttu.edu.ge

ვებ გვერდი: www.gttu.edu.ge