განცხადებები და ანონსები

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2019

9 სექტემბერი 2019

მიმდინარე წლის 16 სექტემბრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით გაიმართება მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2019.

ფესტივალის ფარგლებში გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში დაგეგმილია შემდეგი აქტივობები.

1. 24 სექტემბერი

ტრენინგი მოსწავლეებისათვის: „გეოინფორმაციული სისტემების შექმნა ძველი მცხეთის ტურიტული მარშრუტის მაგალითზე“.

დასაწყისი: 13:00 საათი.


2. 26 სექტემბერი

„იმიტირებული საექსპერტო კრიმინალისტიკური მოქმედებები და სასამართლო პროცესი“.

დასაწყისი: 13:00 საათი.


3. 27 სექტემბერი.

სტუდენტური დებატები: „ნარჩენების ეფექტური მართვა“.

დასაწყისი: 12:00 საათი.


ფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი მეცნიერების პოპულარიზაცია, სფეროთი ახალგაზრდობის მეტად დაინტერესებაა.

მისამართი: თბილისი, სამღერეთის ქ. 5