განცხადებები და ანონსები

მასტერკლასი სტუდენტებისთვის: HR და მარკეტინგი თანამედროვე კომპანიებში

13 მარტი 2023

31 მარტს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი სტუდენტებისთვის აწყობს მასტერკლასს: HR და მარკეტინგი თანამედრივე კომპანიებში

დაწყების დრო: 13:00 საათი.

სპიკერები:

ნინო ბაქრაძე - GTUNI-ის ასისტენტ-პროფესორი; პროფესიული განვითარების ტრენინგების ცენტრის დამფუძნებელი;

სოფიკო თევდორაძე - GTUNI-ის პროფესორი; ვიცე-რექტორი სასწავლო პროცესის მიმართულებით

მასტერკლასის ფარგლებში სამუშაო თემებია:

• თანამედროვე HR-ის როლი კომპანიის განვითარებისთვის;
• HR როგორც წარმატების ფორმულა;
• HR - ის კომპონენტები, თანამედროვე მენეჯმენტი და გამოწვევების გარდაქმნა შესაძლებლობებად;
• HR- ის 20 ოქროს წესი;
• მარკეტინგის როლი და სპეციფიკა თანამედროვე კომპანიებისთვის;
• კომპანიის მარკეტინგული სტრატეგიის ფორმირება;
• მარკეტინგული გარემო, სეგმენტაცია და მიზნობრივი სეგმენტის განსაზღვრა;
• თანამედროვე მარკეტინგული ხერხები, მეთოდები და კომუნიკაციები.