განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება შიდა მობილობა!

10 იანვარი 2018

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობას ბაკალავრიატის/მაგისტრატურის შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

  • ბიზნესის ადმინისტრირება - (მენეჯმენტი,მარკეტინგი,ფინანსები);
  • ტურიზმი;
  • ფსიქოლოგია;
  • ჟურნალისტიკა.

სამართლის ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

  • სამართალი

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

  • სისხლის სამართალი
  • კერძო სამართალი

დოკუმენტების მიღება ფაკულტეტებზე - 2018 წლის 22 იანვრიდან - 09 თებერვლის ჩათვლით;

შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა კრედიტების აღიარება და გაცნობა - 12- 14 თებერვალი;

ჩასარიცხ პირთა შესახებ რექტორის ბრძანების გამოცემა - 16 თებერვალი.


დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ...