განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება შიდა მობილობა

20 იანვარი 2017

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობას ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სწავლების შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

- ბიზნესის ადმინისტრირება - (ფინანსები, მარკეტინგი, მენეჯმენტი);

- ტურიზმი.

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

- საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი;

- საბანკო საქმე;

- რეკრეაციული ტურიზმი.


სამართლის ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

- სამართალი.

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

- სისხლის სამართალი;

- კერძო სამართალი.

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

- ჟურნალისტიკა;

- ფსიქოლოგია.

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

- მასობრივი კომუნიკაცია.


საბუთების მიღება ფაკულტეტებზე იწარმოებს: 2017 წლის 17 იანვრიდან 2017 წლის 25 იანვრამდე.


დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ ...