განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება საგრანტო კონკურსი

4 ოქტომბერი 2019

ცხადდება საგრანტო კონკურსი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის „Support on Skills Development and Matching for Labour Market Needs/Skills for Jobs Programme Phase 2” ფარგლებში.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საჯარო და კერძო უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს და ა. შ.

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 21 ოქტომბერი, 13:00 საათი ბრიუსელის დროით.


დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:

საერთაშორისო ურთიერთობის განყოფილება

პროფ. ინგა დიაკონიძე

ტელ: 2 66 15 12 (+147)