განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება რიგგარეშე მობილობა

30 ივნისი 2020

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, "თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის" სტუდენტებისათვის/აბიტურიენტებისათვის აცხადებს რიგგარეშე მობილობას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

  • ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები)


სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

  • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი;
  • კერძო სამართალი;
  • სისხლის სამართალი


რიგგარეშე მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადაა 2020 წლის 13 ივლისიდან 2020 წლის 20 ივლისამდე.

განსხვავებული კრედიტების ათვისება მოხდება უფასოდ!


დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ....