განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება კონკურსი გაცვლით პროექტში მონაწილეობის მსურველთათვის

26 თებერვალი 2021

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ცხადდება კონკურსი გაცვლით პროექტში მონაწილეობის მსურველთათვის!!

ERASMUS + მობილობის პროექტი

პროექტის პარტნიორები:

პეიჩის უნივერსიტეტი (უნგრეთი) და

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტთა ღია კონკურსს ERASMUS + გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში პეიჩის უნივერსიტეტში (პეიჩი, უნგრეთი) სწავლის მსურველთათვის2021-2022 სასწავლო წლის 1 სემესტრისათვის (მობილობის ხანგრძლივობა: 6 თვე). კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ სამართლის ფაკულტეტის მხოლოდ იმ სტუდენტებს, რომლებიც შემოდგომის სემესტრისთვის იქნებიან საბაკალავრი პროგრამის მეორე/მესამე კურსზე.

შერჩევის კრიტერიუმები

1. მაღალი აკადემიური მოსწრება;

2. ინგლისური ენის ცოდნა B2 დონეზე (ენის ცოდნა შემოწმდება საუნივერსიტეტო გამოცდით ინგლისურ ენაში);

3. სხვა უნარები და მიღწევები (კონფერენციებში, ტრენინგებში, მასტერ კლასებში, საუნივერსიტეტო აქტივობებში მონაწილეობა და სხვა).

კონკურსი ჩატარდება 3 ეტაპად:

I ეტაპი: საკონკურსო დოკუმენტაციის წარდგენა;

II ეტაპი: ტესტირება ინგლისურ ენაში;

III ეტაპი: საკონკურსო პრეზენტაციების წარმოდგენა;

I ეტაპი: საკონკურსო დოკუმენტაციის წარდგენა;

წარმოსადგენი დოკუმენტები:

1. განაცხადი მონაწილეობის შესახებ (გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია შემდეგ ბმულზე). https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHP_xDsJ6bzASPYMlgMvuTZvCAYGR2ULG4z7Bt65gG3YJRgw/viewform?usp=pp_url

2. CV ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

3. Erasmus+პროგრამაში მონაწილეობის სამოტივაციო წერილი (ქართულად და ინგლისურად);

4. აკადემიური ცნობა (GPA ქულათა რაოდენობის მითითებით);

5. რეკომენდაცია(გაიცემა შესაბამისი ფაკულტეტის მიერ);

6. კონფერენციებში, ტრენინგებსა და სხვა შემეცნებით-საგანმანათლებლო აქტივობებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტები და/ან სერტიფიკატები (არსებობის შემთხვევაში).

II ეტაპი:

ტესტირება ინგლისურ ენაში

ერჩევის III ეტაპზე გადასულ სტუდენტებს ევალებათ:

წარმოადგინონ მაქსიმუმ 20 წუთიანი პრეზენტაციები(Power Point-ში, ინგლისურ ენაზე):

  • თემა : უნგრეთი და საქართველო (10 წთ.)
  • შერჩეული თემა სპეციალობის მიხედვით (10 წთ.)

მნიშვნელოვანი თარიღები:

21.04.2021-საბუთების შეტანის ბოლო ვადა (დაგვიანებით წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ მიიღება)

22-23.04.2021- კომისიის მიერ დოკუმენტაციის განხილვა და II ეტაპზე გადასულ სტუდენტთა გამოვლენა;

27.04.2021 -გამოცდა ინგლისურ ენაში;

29.04.2021- პრეზენტაციების კონკურსი, კომისიის საბოლოო დასკვნა.

დამატებითი ინფორმაციისათვის, მოგვმართეთ:

საერთაშორისო ურთიერთობის განყოფილება, პროფ. ინგა დიაკონიძე

ელ.ფოსტა: inga.diakonidze@gttu.edu.ge