განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრამაზე

24 ნოემბერი 2021

შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი, ასისტენტი) დასაკავებლად ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრამაზე.

აკადემიური ნიშნით აკადემიურ თანამდებობზე

  • პროფესორის - 2 ვაკანსია
  • ასოცირებული პროფესორის - 3 ვაკანსია
  • ასისტენტ პროფესორის - 2 ვაკანსია
  • ასისტენტის - 2 ვაკანსია

პროფესიული ნიშნით აკადემიურ თანამდებობზე

  • ასოცირებული პროფესორის - 7 ვაკანსია
  • ასისტენტ პროფესორის - 4 ვაკანსია
  • ასისტენტის - 4 ვაკანსია

აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველთა საბუთების მიღება იწარმოებს 2021 წლის 27 დეკემბრიდან 2022 წლის 10 იანვრის ჩათვლით.

კონკურსის პირველი ეტაპი­: საბუთების გადარჩევა­ ჩატარდება 2022 წლის 11-12 იანვარს.

კონკურსის მეორე ეტაპი: ­საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება ­ჩატარდება 2022 წლის 17-18 იანვარს (გასაუბრების ზუსტი თარიღი და დრო კანდიდატს ეცნობება კონკურსის პირველი ეტაპის გავლის შემდეგ).

კონკურსგავლილ მონაწილეთა სია გამოქვეყნდება 2022 წლის 20 იანვარს.

სააპელაციო განაცხადები მიიღება - 2022 წლის 24, 25, 26 იანვარი.

სააპელაციო განაცხადების განხილვა ჩატარდება 2022 წლის 27 იანვარს.

კონკურსის საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 2022 წლის 28 იანვარს.

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ


განცხადება

კონკურსანტის ანკეტა


საკონკუსო დოკუმენტაცია შეგიძლიათ გადმოგვიგზავნოთ

შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:

keti.devdariani@gtuni.edu.ge