განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება ღია კონკურსი აკადემიური თანადებობის დასაკავებლად

15 მარტი 2019

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს

ღია კონკურსს

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები

დარგი/სპეციალობა - ფსიქოლოგია

ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული

სამართლის ფაკულტეტი

საჯარო სამართლის კათედრა

მიმართულება - სამართალი

დარგი/სპეციალობა - საერთაშორისო სამართალი

ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული


მიმართულება - სამართალი

დარგი/სპეციალობა - სისხლის სამართალი

ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული

მიმართულება - სამართალი

დარგი/სპეციალობა - საჯარო სამართალი

ასოცირებული პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული

საბუთების მიღება იწარმოებს 2019 წლის 15 აპრილიდან 2019 წლის 25 აპრილის ჩათვლით, ყოველდღიურად, შაბათ-კვირის გარდა 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე.

კონკურსი ჩატარდება 2019 წლის 14 მაისს.

კონკურსი დასრულდება და საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 2019 წლის 20 მაისს.


დაწვრილებითი ინფორმაცია კონკურსის თაობაზე იხილეთ...

კონკურსანტის განცხადება

კონკურსანტის ანკეტა

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ დარეკოთ შემდეგ ნომრებზე:

2 66 15 12; 2 24 65 90; 2 24 65 91.