განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

15 მარტი 2019

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს

ღია კონკურსს

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები

დარგი/სპეციალობა - ფსიქოლოგია

ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული

სამართლის ფაკულტეტი

საჯარო სამართლის კათედრა

მიმართულება - სამართალი

დარგი/სპეციალობა - საერთაშორისო სამართალი

ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული


მიმართულება - სამართალი

დარგი/სპეციალობა - სისხლის სამართალი

ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული

მიმართულება - სამართალი

დარგი/სპეციალობა - საჯარო სამართალი

ასოცირებული პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული

საბუთების მიღება იწარმოებს 2019 წლის 15 აპრილიდან 2019 წლის 25 აპრილის ჩათვლით, ყოველდღიურად, შაბათ-კვირის გარდა 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე.

კონკურსი ჩატარდება 2019 წლის 14 მაისს.

კონკურსი დასრულდება და საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 2019 წლის 20 მაისს.


დაწვრილებითი ინფორმაცია კონკურსის თაობაზე იხილეთ...

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი

ბრძანებაკონკურსანტის განცხადება

კონკურსანტის ანკეტა

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ დარეკოთ შემდეგ ნომრებზე:

2 66 15 12; 2 24 65 90; 2 24 65 91.