განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

27 დეკემბერი 2018

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი

აცხადებს ღია კონკურსს

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

ბიზნესის მართვის კათედრა

- 1 ასოცირებული პროფეორი

ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა

- 1 ასოცირებული პროფეორი

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა

- 1 ასოცირებული პროფესორი

საბუთების მიღება იწარმოებს 2019 წლის 29 იანვრიდან 2019 წლის 8 თებერვლის ჩათვლით, ყოველდღიურად, შაბათ-კვირის გარდა, 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე.

კონკურსი ჩატარდება 2019 წლის 20 თებერვალს.

დაწვრილებით კონკურსის პირობები იხილეთ...


განცხადების ნიმუში

კონკურსანტის ანკეტა


საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი

ბრძანება

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ დარეკოთ შემდეგ ნომრებზე:

2 66 15 12; 2 24 65 90; 2 24 65 91.