განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

29 ოქტომბერი 2018

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის

სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს

ღია კონკურსს

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

სამართლის ფაკულტეტი

საჯარო სამართლის კათედრა

2 პროფესორი

კონკურსის მონაწილეების საბუთების მიღება იწარმოებს 2018 წლის 30 ნოემბრიდან 2018 წლის 07 დეკემბრის ჩათვლით. ყოველდღიურად შაბათ-კვირის გარდა 10 საათიდან 16 საათამდე.

კონკურსი ჩატარდება 2018 წლის 10 დეკემბერს.

კონკურსი დასრულდება და საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 2018 წლის 14 დეკემბერს.


დაწვრილებით კონკურსის პირობები იხილეთ...

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი ...

ბრძანება ...


კონკურსანტის ანკეტა

განცხადების ნიმუში