განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

29 ოქტომბერი 2018

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის

სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს

ღია კონკურსს

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

სამართლის ფაკულტეტი

საჯარო სამართლის კათედრა

2 პროფესორი

კონკურსის მონაწილეების საბუთების მიღება იწარმოებს 2018 წლის 30 ნოემბრიდან 2018 წლის 07 დეკემბრის ჩათვლით. ყოველდღიურად შაბათ-კვირის გარდა 10 საათიდან 16 საათამდე.

კონკურსი ჩატარდება 2018 წლის 10 დეკემბერს.

კონკურსი დასრულდება და საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 2018 წლის 14 დეკემბერს.


დაწვრილებით კონკურსის პირობები იხილეთ...


კონკურსანტის ანკეტა

განცხადების ნიმუში