განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

2 მაისი 2018

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის

სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს

ღია კონკურსს

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

ბიზნესის მართვის კათედრა

3 პროფესორი

ჟურნალისტიკის კათედრა

2 პროფესორი

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა

3 პროფესორი

ინფორმატიკის კათედრა

1 პროფესორი

სამართლის ფაკულტეტი

საჯარო სამართლის კათედრა

1 პროფესორი

საბუთების მიღება იწარმოებს 2018 წლის 05 ივნისიდან 2018 წლის 13 ივნისის ჩათვლით, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე.

კონკურსი ჩატარდება 2018 წლის 25 ივნისს.

კონკურსი დასრულდება და საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 2018 წლის 29 ივნისს.


დაწვრილებით კონკურსის პირობები იხილეთ...

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი # 1

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი # 1

ბრძანება აკადემიურ თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ


კონკურსანტის ანკეტა

განცხადების ნიმუში