განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

24 იანვარი 2018

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის

სასწავლო უნივერსიტეტი

აცხადებს ღია კონკურსს

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

სამართლის ფაკულტეტი

საჯარო სამართლის კათედრა

  • 1 ასოცირებული პროფესორი
  • 1 ასისტენტ პროფესორი

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა

  • 2 ასისტენტი

საბუთების მიღება იწარმოებს 2018 წლის 27 თებერვლიდან 2018 წლის 09 მარტის ჩათვლით, ყოველდღიურად შაბათ-კვირის გარდა, 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე.

კონკურსი ჩატარდება 2018 წლის 16 მარტს.

კონკურსი დასრულდება და საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 2018 წლის 22 მარტს.


კონკურსის პირობები იხილეთ...

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი # 1

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი # 2

ბრძანება აკადემიურ თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდეთ

შემდეგ ნომრებზე: 2 66 15 12; 2 24 65 91