განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

11 აპრილი 2017

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი

აცხადებს ღია კონკურსს

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა

  • 1 ასოცირებული პროფესორი

საბუთების მიღება იწარმოებს:

2017 წლის 22 მაისიდან 2017 წლის 30 მაისამდე, ყოველდღიურად, შაბათ-კვირის გარდა 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე.

კონკურსი ჩატარდება: 2017 წლის 05 ივნისს.

კონკურსი დასრულდება და და საბოლოო შედეგი გამოქვეყნდება 2017 წლის 09 ივნისს.

დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ...


აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად საკონკურსო

კომისიის სხდომის ოქმი