განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება ღია კონკურსი აკადემიური თანადებობის დასაკავებლად

24 იანვარი 2017

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი

აცხადებს ღია კონკურსს

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

სამართლის ფაკულტეტი

კერძო სამართლის კათედრა

  • 1 ასოცირებული პროფესორი

საბუთების მიღება იწარმოებს: 2017 წლის 01 მარტიდან 2017 წლის 10 მარტის ჩათვლით, ყოველდღიურად, შაბათ-კვირის გარდა, 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე.

კონკურსი ჩატარდება: 2017 წლის 20 მარტს.

კონკურსი დასრულდება და საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 2017 წლის 24 მარტს.

დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ.....


აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად საკონკურსო

კომისიის სხდომის ოქმი

ბრძანება 01-02/09