განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

11 ოქტომბერი 2016

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი

აცხადებს ღია კონკურსს

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

  • ბიზნესის მართვის კათდრა

1 ასოცირებული პროფესორი

  • ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა

1 ასოცირებული პროფესორი

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  • საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა

1 ასოცირებული პროფესორი

საბუთების მიღება იწარმოებს 2016 წლის 21 ნოემბრიდან 2016 წლის 30 ნოემბრამდე, ყოველდღიურად, შაბათ-კვირის გარდა 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე.

კონკურსი ჩატარდება 2016 წლის 7 დეკემბერს.

კონკურსი დასრულდება და საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 2016 წლის 13 დეკემბერს.

საკონკურსო პირობები იხილეთ...

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი N 1

ბრძანება N 01-02/26