განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება მობილობა!

17 იანვარი 2020

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის გარე მობილობას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

  • ბიზნესის ადმინისტრირება;
  • ტურიზმი;
  • ჟურნალისტიკა;
  • ფსიქოლოგია.

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

  • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი;
  • საბანკო საქმე;
  • მასობრივი კომუნიკაცია.

სამართლის ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

  • სამართალი

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

  • სისხლის სამართალი;
  • კერძო სამართალი.

განსხვავებული კრედიტების ათვისება მოხდება უფასოდ !


მობილობის მსურველთა ელექტრონულ პორტალზე (students.emis.ge) რეგისტრაციის ვადაა 2020 წლის 22 იანვრიდან 2020 წლის 5 თებერვლის 18:00 საათამდე.


დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ...