განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება დამატებითი მიღება მაგისტრატურაში

12 სექტემბერი 2016

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს დამატებით მიღებას მაგისტრატურის სწავლების საფეხურზე.

სამართლის ფაკულტეტი

საბუთები მიიღება 2016 წლის 13 სექტემბრიდან 23 სექტემბრის ჩათვლით, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 10:00 საათიდან 16:30 საათამდე.

გამოცდა სპეციალობაში: 26 სექტემბერი, 2016 წელი

  • სისხლის სამართალი - 10:00 საათი;
  • კერძო სამართალი - 14:00 საათი.

გამოცდა ჩატარდება შერეული ფორმით (წერა და ზეპირი).

გამოცდა უცხო ენაში: 26 სექტემბერი, 2016 წელი

სისხლის სამართალი - 12:00 საათი;

კერძო სამართალი - 16:00 საათი.

გამოცდის ფორმა: ტესტირება/გასაუბრებაბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

საბუთები მიიღება 2016 წლის 19 სექტემბრიდან 26 სექტემბრის ჩათვლით, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 10:00 საათიდან 16:30 საათამდე.

სპეციალობა: საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი

საგანი: ბიზნესის საფუძვლები, მიკრო და მაკრო ეკონომიკა - 27.09.2016 წ. 10:00 სთ. (წერა, ზეპირი)

უცხო ენა (ტესტირება, გასაუბრება) - 28.09.2016 წ. 10:00 სთ.

სპეციალობა: საბანკო საქმე

საგანი: საბანკო საქმის საფუძვლები (წერა, ზეპირი) - 27.09.2016 წ. 13:00 სთ.

უცხო ენა (ტესტირება, გასაუბრება) - 28.09.2016 წ. 10:00 სთ.

სპეციალობა: რეკრეაციული ტურიზმი

საგანი: ტურიზმის საფუძვლები (წერა, ზეპირი) - 27.09.2016 წ. 15:00 სთ.

უცხო ენა (ტესტირება, გასაუბრება) - 28.09.2016 წ. 10:00 სთ.

სპეციალობა: საერთაშორისო ბიზნესის ადმინისტრირება (საქართველო - დიდი ბრიტანეთი)

საგანი: ბიზნესის საფუძვლები, მიკრო და მაკრო ეკონომიკა - 27.09.2016 წ. 17:00 სთ.

(წერა, ზეპირი)

უცხო ენა (ტესტირება, გასაუბრება) - 28.09.2016 წ. 12:00 სთ.
სოციალურ მეცნერებათა ფაკულტეტი

საბუთები მიიღება 2016 წლის 27 სექტემბრის ჩათვლით, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 10:00 საათიდან 16:30 საათამდე.

სპეციალობა: მასობრივი კომუნიკაცია

საგანი: მასობრივი კომუნიკაცია - 28.09.2016 წ. 10:00 სთ.

უცხო ენა (ტესტირება, გასაუბრება) - 29.09.2016 წ. 10:00 სთ.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

ტელ: 2 66 15 12; 2 24 65 90; 2 24 65 91

ელ. ფოსტა: info@gttu.edu.ge