განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება აკადემიური კონკურსი

24 ივლისი 2020

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამებობების დასაკავებლად.

სამართლის ფაკულტეტი

კერძო სამართლის კათედრა

მიმართულება - სამართალი

დარგი/სპეციალობა - კერძო სამართალი

ქვედარგის სპეციალისტი - სამოქალაქო სამართლის პროცესი 1 და 2

პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული

საჯარო სამართლის კათედრა

მიმართულება - სამართალი

ქვედარგის სპეციალისტი - შესავალი სამართალმცოდნეობაში

პოფესორი -1 საშტატო ერთეული

ქვედარგის სპეციალისტი - კორუფციული დანაშაული

პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული

ქვედარგის სპეციალისტი - კრიმინალისტიკა

ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეულ


ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები, ჟურნალისტიკა და ინფორმაცია

დარგი/სპეციალობა - სოციალური და ქცევითი მეცნიერებები

ასოცირებული პროფესორი - 2 საშტატო ეერთეული

ბიზნესისა და ეკონომიკის კათედრა

მიმართულება - ბიზნესი, ადმინისტრირება და სამართალი

დარგი/სპეციალობა - ბიზნესი და ადმინისტრირება

პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული

ასოცირებული პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული

საბუთების მიღება იწარმოებს 2020 წლის 31 აგვისტოდან 2020 წლის 04 სექტემბრის ჩათვლით, ყოველდღიურად, შაბათ-კვირის გარდა, 10:00 საათიდან 15:00 საათამდე.

კონკურსი ჩატარდება 2020 წლის 07 სექტემბერს.


დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ: (995 32) 2 66 15 12 ან 2 66 23 41

დაწვრილებით იხილეთ....