განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს რეგისტრაციას სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-14 ნაკადზე

25 თებერვალი 2021

საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს მსურველთა რეგისტრაციას სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-14 ნაკადზე.

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია, სტაჟიორობის კანდიდატმა მიმდინარე წლის 23 თებერვლიდან 23 მარტის ჩათვლით განაცხადოს წერილობითი თანხმობა სტაჟირების კონკრეტულ ნაკადში მონაწილეობის თაობაზე შესაბამის უნივერსიტეტში.

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის ცხელ ხაზს:

ტელ: (+995 32) 2 19 77 55