განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-12 ნაკადს

10 თებერვალი 2020

საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-12 ნაკადს.

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია, სტაჟიორობის კანდიდატმა მიმდინარე წლის 20 თებერვლიდან 20 მარტის ჩათვლით განაცხადოს წერილობითი თანხმობა სტაჟირების კონკრეტულ ნაკადში მონაწილეობის თაობაზე შესაბამის უნივერსიტეტში.

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატს.


ტელ: 2 66 15 12 (117 // 139)