განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-12 ნაკადს

10 თებერვალი 2020

საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-12 ნაკადს.

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია, სტაჟიორობის კანდიდატმა მიმდინარე წლის 14 აპრილის ჩათვლით განაცხადოს წერილობითი თანხმობა სტაჟირების კონკრეტულ ნაკადში მონაწილეობის თაობაზე შესაბამის უნივერსიტეტში.

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატს.

stajireba.gov.ge-ზე რეგისტრაცია დაიწყება 14 მაისს.


დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ:

ტელ: 2 66 15 12 (117 // 139)

ან დაუკავშირდით სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის ცხელ ხაზს:

(+995 32) 2 19 77 55