განცხადებები და ანონსები

პირველკურსელთა რეგისტრაცია იწყება!

30 აგვისტო 2022

შპს ,,გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე აცხადებს სტუდენტთა რეგისტრაციას.

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი იწყება 19 სექტემბერს.

საბუთების მიღება იწარმოებს 5 სექტემბრიდან 16 სექტემბრის ჩათვლით, შაბათ-კვირის გარდა, 10:00 საათიდან 16:00 საათის ჩათვლით.

რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:

  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • 2 ფერადი ფოტოსურათი 3x4-ზე ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსია (CD-ზე) ;
  • სამხედრო-სავალდებულო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის);
  • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
  • სწავლის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი - ბანკის ქვითარი.


საბანკო რეკვიზიტები


შპს "გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი"
საიდენტიფიკაციო N: 204555524
ანგარიშის N: GE13TB7151736020100006

მიმღების ბანკი: თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი: TBCBGE22


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: (995 32) 2 66 15 12 (+117 და +139)