განცხადებები და ანონსები

მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ: განსხვავებული კრედიტების ათვისება მოხდება უფასოდ!

16 ივლისი 2018

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს  2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის ვადების, ვაკანტური ადგილებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხას.

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი                           

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

  • ბიზნესის ადმინისტრირება   -   (მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები);
  • ტურიზმი;
  • ჟურნალისტიკა;                                                                                        
  • ფსიქოლოგია.                                                                                                 

 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

  • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი;                                                         
  • საბანკო საქმე;                                                                                                   
  • მასობრივი  კომუნიკაცია.                                                                                

 

სამართლის   ფაკულტეტი                            

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

  • სამართალი                                                                                                        

 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

  • სისხლის სამართალი;                                                                                  
  • კერძო სამართალი.                                                                                           

 

მობილობით განპირობებული განსხვავებული კრედიტების ათვისება მოხდება უფასოდ.


დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ...