განცხადებები და ანონსები

მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ: განსხვავებული კრედიტების ათვისება მოხდება უფასოდ!

16 ივლისი 2018

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის ვადების, ვაკანტური ადგილებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხას.

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

  • ბიზნესის ადმინისტრირება - (მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები);
  • ტურიზმი;
  • ჟურნალისტიკა;
  • ფსიქოლოგია.

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

  • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი;
  • საბანკო საქმე;
  • მასობრივი კომუნიკაცია.

სამართლის ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

  • სამართალი

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

  • სისხლის სამართალი;
  • კერძო სამართალი.

მობილობით განპირობებული განსხვავებული კრედიტების ათვისება მოხდება უფასოდ.


დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ...