განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: გთუნი და სერგო ედიშერაშვილი გთავაზობთ

31 ოქტომბერი 2019

გთუნის ტრენინგ ცენტრი

და

სერგო ედიშერაშვილის

ფოტოსკოლა

გთავაზობთ

მოკლევადიან სასერტიფიკატო კურსს „ფოტოგრაფია“

კურსის მიზანია შესძინოს მსმენელს ის ცოდნა, ოსტატობა, სპეციფიური უნარ-ჩვევები, რაც უკავშირდება ფოტოგრაფიას - გადაღებას მულტიმედია პლათფორმაზე (სტუდია, პავილიონი, ნატურა და ა.შ.)

კურსის აღწერილობა: პროგრამა დატვირთულია პრაქტიკული ხასიათის დავალებებით/სამუშაოებით და სრულდება დასკვნითი პროექტით. პროგრამის თემატიკაა: ფოტოგრაფიის საბაზისო ტექნიკა, დოკუმენტური ფოტო, მხატვრული ფოტო, ლანდშაფტის ფოტო, ფოტოს დემონსტრირების თანამედროვე ფორმები (ფესდტივალები, გამოფენები და ა.შ.).

სწავლის ხანგრძლივობა: 2 თვე (ნოემბერი, დეკემბერი).

კურსის ღირებულება: 250 ლარი (ერთი თვე).

თემატური განაწილება:


I ნაწილი - ნოემბერი ( I თვე)

  • ფოტოგრაფიის საბაზისო ტექნიკა;
  • დოკუმენტური ფოტო;
  • მხატვრული ფოტო;
  • სტუდიური გადაღება.

II ნაწილი - დეკემბერი (II თვე)

  • ლანდშაფტის ფოტო;
  • ოტოპორტრეტი;
  • ფოტოს დემონსტრირების თანამედროვე ფორმები.


სარეგისტრაციო ფორმა

სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს გადაეცემა სერტიფიკატი.