განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: გრძელდება საბუთების მიღება მაგისტრატურაში

14 სექტემბერი 2020

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს საბუთების მიღებას 2020-2021 სასწავლო წლის მაგისტრატურაში დამატებით შიდა სამაგისტრო გამოცდებისათვის.

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

  • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი
  • საბანკო საქმე
  • მასობრივი კომუნიკაცია

საბუთები მიიღება 14 სექტემბრიდან 22 სექტემბერის ჩათვლით, 10:00 სთ-დან 16:00 სთ-მდე (შაბათ-კვირის გარდა).

სამართლის ფაკულტეტი

  • სისხლის სამართალი
  • კერძო სამართალი

საბუთები მიიღება 17 სექტემბრიდან 23 სექტემბერის ჩათვლით 10:00 სთ-დან 16:00 სთ-მდე (შაბათ-კვირის გარდა).

ინფორმაცია გამოცდების თარიღებისა და ფორმის შესახებ იხილეთ:

ბრძანება N 01-01/58

ბრძანება N 01-01/59


ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა

ფორმის შესავსებად აუცილებელია:

1: ელ. ფოსტის ქონა Google(Gmail)-ზე!!!

2: ფორმის შევსებამდე შედით თქვენს ელ. ფოსტაზე.

3: იხილეთ რექტორის სახელზე შესავსები განაცხადის ნიმუში.