განცხადებები და ანონსები

გურამ თავართქილაძის უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების მიერ 2021 წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის ანგარიშის პრეზენტაცია და 2022 წლის სამოქმედო გეგმის განხილვა

14 დეკემბერი 2021

2021 წლის 27 დეკემბერს, 12:00 საათზე, გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში გაიმართება გთუნი-ს სტრუქტურილი ერთეულების ხელმძღვანელების მიერ მიმდინარე წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის ანგარიშის წარდგენა და 2022 წლის სამოქმედო გეგმის განხილვა.