განცხადებები და ანონსები

გთუნის მოკლევადიანი უფასო სერტიფიცირებული ონლაინ ტრენინგები დაინტერესებულ პირთათვის

18 მაისი 2020

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი და სამეცნიერო კონსალტინგური ცენტრი „მომავლის მენეჯერი“ გთავაზობთ მოკლევადიან უფასო სერტიფიცირებულ ონლაინ ტრენინგებს.

ტრენინგებს წარუძღვებიან მაღალკვალიფიციური, დიდი გამოცდილების მქონე აკადემიური წრის წარმომადგენლები..

ამ ეტაპზე გთავაზობთ:

  • თანამედროვე მენეჯმენტი - ცვლილებების მართვა (ტრენერი: პროფესორი ლალი ჩაგელიშვილი);

  • თანამედროვე მარკეტინგული კომუნიკაციები (ტრენერი: პროფესორი რუსუდან დალაქიშვილი);

  • ქონების შეფასება (ტრენერი: ნანუკა ხურცილავა).

ტრენინგის დასრულების შემდეგ, გაიცემა სერტიფიკატი!