განცხადებები და ანონსები

GTUNI Research 2023 - საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია

22 მარტი 2023

2023 წლის 2 ივნისს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისი სასწავლო უნივერსიტეტში ტარდება GTUNI Research 2023 - აერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცი.

კონფერენციის ფარგლებში წარმოდგენილი იქნება შემდეგი სექციები:

  • იურიდიული მეცნიერებები(სისხლის სამართალი; კერძო სამართალი; საჯარო სამართალი);
  • ეკონომიკური მეცნიერებები (მიკროეკონომიკა; მაკროეკონომიკა; ბიზნესის ადმინისტრირება - მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები; ტურიზმი);
  • სოციალური მეცნიერებები: (ჟურნალისტიკა; ფსიქოლოგია);
  • ჰუმანიტარული მეცნიერებებ: (კულტუროლოგია; უცხო ენები; ანგლისტიკა; სინოლოგია; უკრაინისტიკა და სხვ.).

კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებს, დოქტორანტებს.

კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული და ინგლისური.

ფორმატი: Offline

განაცხადების და თეზისების გაგზავნის ბოლო ვადაა 2023 წლის 7 მაისი.

სარეგისტრაციო ლინკი: shorturl.at/cfqsP

ელ.ფოსტა: conference@gttu.edu.ge

კონფერენციის პროგრამა და თეზისები გამოქვეყნდება კონფერენციის ვებგვერდზე www.gttu.edu.ge

კონფერენცია ჩატარდება 2023 წლის 2 ივნისს, 11:00 საათზე, გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისი სასწავლო უნივერსიტეტში.

მისამართი: საქართველო, 0101 თბილისი, სამღერითის ქ. N 5.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ კვლევების ხელშეწყობის ცენტრის ხელმძღვანელს, პროფესორ ზოია ადამიას

მობ: +995 5(99) 270 746

ელ.ფოსტა: zoia.adamia@gttu.edu.ge

conference@gttu.edu.ge

საორგანიზაციო კომიტეტი შეარჩევს წარმოდგენილ მოხსენებებს.

ავტორები კომისის გადაწყვეტილების თაობაზე შეიტყობენ საინფორმაციო წერილის საშუალებით.

გისურვებთ წარმატებებს!

დანართი 1