განცხადებები და ანონსები

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

9 მარტი 2015

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი

აცხადებს

ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა:

1 პროფესორი.

სამართლის ფაკულტეტი

საჯარო სამართლის კათედრა:

1 პროფესორი;

2 ასოცირებული პროფესორი.

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა:

1 ასოცირებული პროფესორი.

საბუთების მიღება იწარმოებს 2015 წლის 14 აპრილიდან 2015 წლის 22 აპრილის ჩათვლით, ყოველდღიურად, შაბათ-კვირის გარდა, 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე.

კონკურსი ჩატარდება 2015 წლის 13 მაისს.

კონკურსი დასრულდება და საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 2015 წლის 19 მაისს.

იხილეთ ბრძანება # 01-01/13