განცხადებები და ანონსები

გერმანელი პროფესორის ლექციათა კურსი ევროპულ სამართალში

20 აპრილი 2015

2015 წლის 4 მაისიდან 8 მაისის ჩათვლით გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტში ლექციათა კურსს წარუძღვება გერმანელი პროფესორი, დოქტორი რაინჰარდ პაულინგი.

კურსი მოიცავს ევროპული სამართლის შემდეგ საკითხებს:

1.ლისაბონის ხელშეკრულება (ძალაუფლების ბალანსი, უფლებათა დელიგირება, გადაწყვეტილებათა დეფიციტი);

2.ევროკავშირის პოლიტიკა _ შიდა ბაზარი, უსაფრთხოების და თავდაცვის ზოგადი პოლიტიკა და საგადასახადო სისტემა.