განცხადებები და ანონსები

გაცვლითი პროგრამა სამხრეთ კორეის სუნგშინის ქალთა უნივერსიტეტში

11 აპრილი 2024

საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუ სტუდენტებისთვის აცხადებს გაცვლით პროგრამას სამხრეთ კორეაში!

საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის ყველა კურსის სტუდენტებისთვის სამხრეთ კორეის სუნგშინის ქალთა უნივერსიტეტი აცხადებს გაცვლით პროგრამას.

კონკურსში მონაწილეობისათვის განაცხადის მიღების ბოლო ვადა – 2024 წლის 25 აპრილი.

დეტალური ინფორმაციისთვის მიმართეთ GIU-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსს ელექტრონულ მისამართზე:

grigol.kalandadze@giu.edu.ge

სარეგისტრაციო ფორმა: https://shorturl.at/bqswO