განცხადებები და ანონსები

განსაკუთრებული შეთავაზებები აბიტურიენტებისათვის, მობილობით გადმოსული და სტატუსშეჩერებული სტუდენტებისათვის

29 ივლისი 2021
 1. აბიტურიენტები, რომლებიც პირველ ნომრად შემოხაზავენ 143 და ჩაირიცხებიან უნივერსიტეტში, ერთი წლის განმავლობაში ისარგებლებენ შიდა გრანტით და გადაიხდიან მხოლოდ 1 800 ლარს;
 2. აბიტურიენტები, რომლებიც მეორე ნომრად შემოხაზავენ 143 და ჩაირიცხებიან უნივერსიტეტში, ერთი წლის განმავლობაში ისარგებლებენ შიდა გრანტით და გადაიხდიან მხოლოდ 2 000 ლარს;
 3. ერთი სკოლიდან ჩარიცხულები, პირველ სასწავლო წელს, ისარგებლებენ შიდა გრანტით და გადაიხდიან მხოლოდ 2 000 ლარს;
 4. უნივერსიტეტში ერთდროულად სწავლის პერიოდში დედმამიშვილები ისარგებლებენ შიდა გრანტით და გადაიხდიან მხოლოდ 2 000 ლარს;
 5. ოქროს მედალოსანს და ვერცხლის მედალოსანს პირველივე სემესტრიდან დაენიშნება სტიპენდია. ოქროს მედალოსანი - 100 ლარი; ვერცხლის მედალოსანი - 80 ლარი;
 6. გთსუ-ის სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა, უფასოდ, ერთი სემესტრის განმავლობაში, ისწავლოს ევროპისა და აზიის წამყვან უნივერსიტეტებში გაცვლითი პროგრამებით;
 7. დასაქმებულ სტუდენტს შეუძლია ისარგებლოს მოქნილი გრაფიკით;
 8. სტუდენტს შეუძლია ისარგებლოს სწავლის საფასურის გადახდის მოქნილი გრაფიკით;
 9. უმაღლესი შეფასების მქონე სტუდენტებს დაენიშნებათ ყოველთვიური სტიპენდია, სემესტრის შედეგების გათვალისწინებით, ერთი სემესტრის განმავლობაში.


 • 2021-2022 სასწ/წ შემოდგომის სემესტრის გარე მობილობის ფარგლებში გადმომსვლელი საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტები ისარგებლებენ სწავლის საფასურის 50%-იანი შეღავათით, ერთი წლის განმავლობაში;
 • შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სტატუსშეჩერებული საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტები, 2021-2022 სასწ/წ სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში, ისარგებლებენ სწავლის საფასურის 35%-იანი შეღავათით, ერთი წლის განმავლობაში.