განცხადებები და ანონსები

განსაკუთრებული შეთავაზებები აბიტურიენტთათვის - 2022-2023 სასწავლო წელი

23 ივნისი 2022
  1. აბიტურიენტები, რომლებიც პირველ ნომრად შემოხაზავენ 143 და ჩაირიცხებიან უნივერსიტეტში, ერთი წლის განმავლობაში ისარგებლებენ შიდა გრანტით და გადაიხდიან მხოლოდ 1 800 ლარს;
  2. აბიტურიენტები, რომლებიც მეორე ნომრად შემოხაზავენ 143 და ჩაირიცხებიან უნივერსიტეტში, ერთი წლის განმავლობაში ისარგებლებენ შიდა გრანტით და გადაიხდიან მხოლოდ 2 000 ლარს;
  3. ერთი სკოლიდან ჩარიცხულები, პირველ სასწავლო წელს, ისარგებლებენ შიდა გრანტით და გადაიხდიან მხოლოდ 2 000 ლარს;
  4. უნივერსიტეტში ერთდროულად სწავლის პერიოდში დედმამიშვილები ისარგებლებენ შიდა გრანტით და გადაიხდიან მხოლოდ 2 000 ლარს;
  5. ოქროს მედალოსანს და ვერცხლის მედალოსანს ერთი სემესტრის განმავლობაში დაენიშნება სტიპენდია: ოქროს მედალოსანი - 100 ლარი; ვერცხლის მედალოსანი - 80 ლარი;
  6. აბიტურიენტი, რომელიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მოიპოვებს 50, 70 ან 100%-იან სახელმწიფო სასწავლო გრანტს და პირველ ნომრად აირჩევს გურამ თავართქილაძის უნივერსიტეტს – #143, დაენიშნება ყოველთვიური სტიპენდია 100 ლარის ოდენობით.