განცხადებები და ანონსები

შეთავაზებები აბიტურიენტებისა და სტატუსშეჩერებული სტუდენტებისათვის

16 იანვარი 2020
  1. აბიტურიენტები, რომლებიც პირველ ნომრად შემოხაზავენ 143 და ჩაირიცხებიან უნივერსიტეტში, ერთი წლის განმავლობაში ისარგებლებენ შიდა გრანტით და გადაიხდიან მხოლოდ 1 800 ლარს;
  2. აბიტურიენტები, რომლებიც მეორე ნომრად შემოხაზავენ 143 და ჩაირიცხებიან უნივერსიტეტში, ერთი წლის განმავლობაში ისარგებლებენ შიდა გრანტით და გადაიხდიან მხოლოდ 2 000 ლარს;
  3. ერთი სკოლიდან ჩარიცხულები, პირველ სასწავლო წელს, ისარგებლებენ შიდა გრანტით და გადაიხდიან მხოლოდ 2 000 ლარს;
  4. უნივერსიტეტში ერთდროულად სწავლის პერიოდში დედმამიშვილები ისარგებლებენ შიდა გრანტით და გადაიხდიან მხოლოდ 2 000 ლარს;
  5. ოქრის მედალოსანს და ვერცხლის მედალოსანს პირველივე სემესტრიდან დაენიშნება სტიპენდია. ოქროს მედალოსანი - 100 ლარი; ვერცხლის მედალოსანი - 80 ლარი;
  6. გთსუ-ის სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა, უფასოდ, ერთი სემესტრის განმავლობაში, ისწავლოს ევროპისა და აზიის წამყვან უნივერსიტეტებში გაცვლითი პროგრამებით;
  7. დასაქმებულ სტუდენტს შეუძლია ისარგებლოს მოქნილი გრაფიკით;
  8. სტუდენტს შეუძლია ისარგებლოს სწავლის საფასურის გადახდის მოქნილი გრაფიკით;
  9. უმაღლესი შეფასების მქონე სტუდენტებს დაენიშნებათ ყოველთვიური სტიპენდია, სემესტრის შედეგების გათვალისწინებით, ერთი სემესტრის განმავლობაში.


შპს "გთუნის" სტატუსშეჩერებული სტუდენტი, რომელიც 2020-2021 სასწ/წ აღიდგენს სტატუსს (საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე) ერთი სასწავლო წლის (2020-2021 სწ) განმავლობაში ისარგებლებს სწავლის საფასურის 30 %-ანი შეღავათით.