განცხადებები და ანონსები

ბაკალავრიატის საფეხურზე ჩარიცხულ პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

23 ივლისი 2020

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში აბიტურიენტთა საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულთათვის რეგისტრაცია იწარმოებს მიმდინარე წლის 01 სექტემბრიდან 11 სექტემბრის ჩათვლით (ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე).

ბაკალავრიატის საფეხურზე ჩარიცხულმა სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ:

  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან/და პასპორტის ასლი;
  • 2 ფერადი (3x4) ფოტოსურათი და ელ. ვერსია CD-ზე;
  • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი);
  • სამხედრო-სავალდებულო აღრიცხვის მოწმობის ასლი;
  • სწავლის ქირის ¼ თანხის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (ბანკი თიბისი).


დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ: (995 32) 2 66 15 12 ან 2 66 23 41

დაწვრილებით იხილეთ.....