განცხადებები და ანონსები

გთუნიში 2019 - 2020 სასწავლო წლის პირველკურსელთა რეგისტრაცია იწყება

26 ივლისი 2019

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულთათვის რეგისტრაცია იწარმოებს მიმდინარე წლის 09 სექტემბრიდან 25 სექტემბრის ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა), 10:00 საათიდან 15:00 საათამდე.

ბაკალავრიატის საფეხურზე ჩარიცხულმა სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან/და პასპორტის ასლი;
  • 2 ფერადი (3x4) ფოტოსურათი და ელ. ვერსია CD-ზე;
  • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი);
  • სამხედრო-სავალდებულო აღრიცხვის მოწმობის ასლი;
  • სწავლის ქირის ¼ თანხის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (ბანკი თიბისი).

სწავლა იწყება 30 სექტემბერს!


დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ დარეკოთ: 2 66 15 12; 2 24 65 90; 2 24 65 91