განცხადებები და ანონსები

ბაკალავრიატის საფეხურზე ჩარიცხულ პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

25 ივლისი 2017

2017-2018 სასწავლო წლის ბაკალავრიატის საფეხურზე ჩარიცხულმა პირველკურსელებმა უნივერსიტეტში დასარეგისტრირებლად უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან/დაპასპორტის ასლი;
  • 4 ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3X4 და ელექტრონული ვერსია CD ჩაწერილი;
  • ატესტატი (დედანი);
  • წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის);
  • სწავლის ქირის 1/4 თანხის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (საბანკო რეკვიზიტებია: ბანკი "თიბისი"; საიდენტიფიკაციო N:204555524; ანგარიშის N: GE13TB7151736020100006; კოდი: TBCBGE22).


საბუთების მიღება იწარმოებს 2017 წლის 11 სექტემბრამდე, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 10:00 საათიდა 17:00 საათამდე.

იხილეთ სრულად...


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

ტელ: 266 15 12; 224 65 90; 224 65 91.

ელ. ფოსტა: info@gttu.edu.ge