განცხადებები და ანონსები

ბაკალავრიატის საფეხურზე ჩარიცხულ პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

29 ივლისი 2016

2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ბაკალავრიატის საფეხურზე ჩარიცხულმა პირველკურსელებმა უნივერსიტეტში დასარეგისტრირებლად უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

  • პირადი განცხადება რექტორის სახელზე (ფაკულტეტის მითითებით);
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან/დაპასპორტის ასლი;
  • 4 ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3X4 და ელექტრონული ვერსია CD ჩაწერილი;
  • საჯარო/კერძო სკოლის ატესტატი (დედანი);
  • წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის);
  • სწავლის ქირის 1/4 თანხის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (საბანკო რეკვიზიტებია: ბანკი "რესპუბლიკა"; საიდენტიფიკაციო N:204555524; ანგარიშის N:GE92BR0000010177482330; კოდი: REPLGE22).


საბუთების მიღება იწარმოებს 2016 წლის 31 აგვისტოდან 9 სექტემბრის ჩათვლით, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა,10:00 საათიდან 16:30 საათამდე.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სასწავლო პროცესი იწყება 2016 წლის 12 სექტემბერს, დილის 10:00 საათზე.

12 სექტემბრის 09:30 საათიდან სტუდენტებს . . გადასასვლელი ხიდიდან (. დადიანის . N39) მოემსახურება უნივერსიტეტის ავტობუსები.

გარდა ამისა, შესაძლებელია საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობაც.

ავტობუსები N 36; N48.

სამარშრუტო ტაქსები: N37; N222.


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

ტელ: 2 66 15 12; 2 24 65 90; 2 24 65 91.

ელ. ფოსტა: info@gttu.edu.ge