განცხადებები და ანონსები

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი

13 მაისი 2015

2015 წლის 13 მაისს შედგა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად საკონკურსო კომისიის სხდომა.

იხილეთ ოქმი N 1