განცხადებები და ანონსები

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად საუნივერსიტეტო სააპელაციო კომისიის სხდომის ოქმი

20 თებერვალი 2015

2015 წლის 20 თებერვალს გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტში შედგა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად საუნივერსიტეტო სააპელაციო კომისიის სხდომა.

იხილეთ ვრცლად სხდომის ოქმი.