გთუნის ტრენინგისა და კონსალტინგის ცენტრი

და

სერგო ედიშერაშვილის

ფოტოხელოვნების სკოლა

გთავაზობთ სხვადასხვა

მოკლევადიან სასერტიფიკატო კურსს

პროგრამის მიზანია შესძინოს მსმენელს ის ცოდნა, ოსტატობა, სპეციფიური უნარ-ჩვევები, რაც უკავშირდება ფოტოგრაფიას - გადაღებას მულტიმედია პლატფორმაზე (სტუდია, პავილიონი, ნატურა და ა.შ.)

პროგრამის აღწერილობა: პროგრამა დატვირთულია პრაქტიკული ხასიათის დავალებებით/სამუშაოებით და სრულდება დასკვნითი პროექტით. პროგრამის თემატიკაა: ფოტოგრაფიის საბაზისო ტექნიკა, დოკუმენტური ფოტო, მხატვრული ფოტო, ლანდშაფტის ფოტო, ფოტოპორტრეტი, ფოტო რეკლამისთვის, ფოტო ტრადიციული და ახალი მედიისთვის, ფოტოს დემონსტრირების თანამედროვე ფორმები (ფესტივალები, გამოფენები და ა.შ.).

სწავლის ხანგრძლივობა: 9 თვე (კვირაში 3 მეცადინეობა, მათ შორის 1 გასვლითი)

მეცადინეობის დრო: 15:00 – 17:00)

სწავლის ღირებულება: 1 თვე - 250 ლარი

სწავლის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელს გადაეცემა გთუნის სერტიფიკატები.


სასერტიფიკატო კურსზე მისაღები პროცედურები:

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის დეკანატში.

მისამართი: თბილისი, სამღერეთის ქ. 5

ტელ: 2 66-15-12 (117; 127)

P.S. მსმენელებს მოემსახურება უნივერსიტეტის ავტობუსი.