გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი ზრუნავს სტუდენტების მიერ მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ რეალიზაციაზე.

უნივერსიტეტის სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა, არჩეული სპეციალობების მიხედვით, გაიარონ პროფესიული პრაქტიკა, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის მათი დასაქმების პერსპექტივას.

უნივერსიტეტს ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულებები აქვს გაფორმებული სხვადასხვა სახელმწიფო თუ კერძო კომერციულ სტრუქტურებთან, დამსაქმებლებთან.

მათ შორის:

 • საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
 • საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
 • საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო;
 • საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ქუთაისის რეგიონალური ცენტრი;
 • აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა სამინისტრო;
 • საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია;
 • სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი;
 • ტურიზმის ეროვნული სააგენტო;
 • საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა;
 • რუსთავის საქალაქო სასამართლო;
 • საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია;
 • საქართველოს სტუდენტთა დასაქმების ცენტრი;
 • თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი;
 • გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი;
 • თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი;
 • საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი;
 • სამხედრო–ანალიტიკური ჟურნალი „არსენალი“;
 • საზოგადოებრივი მაუწყებელი;
 • ტელეკომპანია „მზე“;
 • ტელეკომპანია „იმედი“;
 • გაზეთი „24 საათი“;
 • გაზეთი „საქართველოს რესპუბლიკა“;
 • გაზეთი „ქართული კულტურა“;
 • საინფორმაციო სააგენტო „მედია ნიუსი“;
 • ბანკი „რესპუბლიკა“;
 • პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი;
 • პირველი ექსპერიმენტული სკოლა;
 • კონსალტინგური ცენტრი „მომავლის მენეჯერი“;
 • მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „თბილ ბიზნესი“;
 • შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში“;
 • შპს აუდიტორული ფირმა „ალტერ ეგო“;
 • შპს „ჯორჯიან იმპორტ გრუპი“;
 • შპს „მზიური“;
 • შპს „სი არ დი ჯი“;
 • შპს „ალტა სოფტ ვეარი“;
 • შპს „ტე–ვე–კა“;
 • შპს „Fuel Trade”;
 • შპს „Energy Co“;
 • შპს „ვორკშოფი“;
 • შპს „დონ იმპექსი“;
 • შპს „ჯორჯიან მიკრო სისტემ“;
 • შპს „ენ მენეჯმენტ კონსალტინგი“;
 • შპს „ჯი–ეფ–სი“;
 • კაფე ბარი „სამასი არაგველი“;
 • შპს „სპორტ ბიზნესი“;
 • სასტუმრო „სიმპათია“;
 • ტურისტული სააგენტო „ომნეს ტური“.

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი ხელს უწყობს საზღვარგარეთის წამყვან უნივერსიტეტებში სტუდენტთა მობილობას. სწორედ ამ მიზნით იგი მიისწრაფის, დაამყაროს პარტნიორული ურთიერთობები მოწინავე ქვეყნების საგანმანათლებლ დაწებულებებთან.

დღესდღეობით უნივერსიტეტის მჭიდროდ თანამშრომლობს შემდეგ უცხოურ უნივერსიტეტებთან:

– შვეიცარიის უნივერსიტეტი: ბიზნესის და სასტუმროების მენეჯმენტის სკოლა;
ინჰოლანდის უნივერსიტეტი: ბიზნესის სკოლა;
ბირმინგემის კოლეჯი, დიდი ბრიტანეთი;
– კიევის ტურიზმის უნივერსიტეტი.

უნივერსიტეტი მუშაობს ერთობლივ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, პროექტებზე, კვლევებზე. მჭიდროდ თანამშრომლობს უცხოელ ექსპერტებთან, ლექტორებთან, ტრენერებთან:

 • ჩერეკ ბუსტრა - ინჰოლანდის უნივერსიტეტის საერთაშორსიო პროექტების დეპარტამენტი;
 • პიტერ კეტი - ზვოლე ვინდენშეიმის უნივერსიტეტის პროფესორი, PUM-ის ექსპერტი;
 • უკე ვან დენ ბრინკი - ინჰოლანდის უნივერსიტეტის პროფესორი
 • ტერეზა დოგელი - ოქსფორდის უნივერსიტეტის მასწავლებელთა აკადემიის კურსის დირექტორი.