გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი ზრუნავს სტუდენტების მიერ მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ რეალიზაციაზე.

უნივერსიტეტის სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა, არჩეული სპეციალობების მიხედვით, გაიარონ პროფესიული პრაქტიკა, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის მათი დასაქმების პერსპექტივას.

უნივერსიტეტს ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულებები აქვს გაფორმებული სხვადასხვა სახელმწიფო თუ კერძო კომერციულ სტრუქტურებთან, დამსაქმებლებთან.

მათ შორის:

 • საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში;
 • საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
 • საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო;
 • აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა სამინისტრო;
 • საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია;
 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - იუსტიციის სახლი;
 • სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი;
 • რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო;
 • სსიპ "საჯარო სამსახურის ბიურო";
 • ტურიზმის ეროვნული სააგენტო;
 • საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა;
 • საქართველოს უზენაესი სასამართლო;
 • თბილისის საქალაქო სასამართლო;
 • რუსთავის საქალაქო სასამართლო;
 • საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია;
 • საქართველოს სტუდენტთა დასაქმების ცენტრი;
 • ქალაქ რუსთავის "ახალგაზრდობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი";
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • წმინდა გიორგის სახელობის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (აშშ, პენსილვანიის შტატი);
 • სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი;
 • თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი;
 • გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი;
 • თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი;
 • საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი;
 • თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი;
 • ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი;
 • საქართველოს უნივერსიტეტი;
 • შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი;
 • საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი;
 • ვარნას თავისუფალი უნივერსიტეტი;
 • სამხედრო–ანალიტიკური ჟურნალი „არსენალი“;
 • საზოგადოებრივი მაუწყებელი;
 • ტელეკომპანია "ქართული TV";
 • ტელე/რადიო კომპანია "თრიალეთი";
 • სტუდია "მონიტორი";
 • საინფორმაციო სააგენტო "REPORTIORI.GE";
 • საინფორმაციო სააგენტო "აიპრესი";
 • ჟურნალი "ლიბერალი";
 • შპს "მედიასიტი";
 • პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი;
 • შპს "მზიური";
 • შპს "ჯინო პარკი";
 • შპს "ფუდლაინ 2012";
 • პირველი ექსპერიმენტული სკოლა;
 • შპს "კავშირი ადამიანებისათვის განსაკუთრებულ ზრუნვას რომ საჭიროებენ";
 • კონსალტინგური ცენტრი „მომავლის მენეჯერი“;
 • მარკეტინგისა და მენეჯმენტის სკოლა "სი არ დი ჯი";
 • შპს "გლობალ კრედიტ ბანკორპი";
 • მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „თბილ ბიზნესი“;
 • შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში“;
 • შპს აუდიტორული ფირმა „ალტერ ეგო“;
 • შპს აუდიტორული ფირმა "აუდიტესკორტი";
 • შპს „ჯორჯიან იმპორტ გრუპი“;
 • აიპ "ბიზნესმედია საქართველო";
 • შპს „მზიური“;
 • შპს „სი არ დი ჯი“;
 • შპს „ალტა სოფტ ვეარი“;
 • შპს „ტე–ვე–კა“;
 • შპს „Fuel Trade”;
 • შპს „Energy Co“;
 • შპს „ვორკშოფი“;
 • შპს „დონ იმპექსი“;
 • შპს „ჯორჯიან მიკრო სისტემ“;
 • შპს „ენ მენეჯმენტ კონსალტინგი“;
 • შპს „ჯი–ეფ–სი“;
 • რურისტული კომპანია "აურეუსი";
 • მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი;

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი ხელს უწყობს საზღვარგარეთის წამყვან უნივერსიტეტებში სტუდენტთა მობილობას. სწორედ ამ მიზნით იგი მიისწრაფის, დაამყაროს პარტნიორული ურთიერთობები მოწინავე ქვეყნების საგანმანათლებლ დაწებულებებთან.

დღესდღეობით უნივერსიტეტის მჭიდროდ თანამშრომლობს შემდეგ უცხოურ უნივერსიტეტებთან:

– შვეიცარიის უნივერსიტეტი: ბიზნესის და სასტუმროების მენეჯმენტის სკოლა;.

- მიკოლას რომერის უნივერსიტეტი;

ინჰოლანდის უნივერსიტეტი: ბიზნესის სკოლა;
ბირმინგემის კოლეჯი, დიდი ბრიტანეთი;
– კიევის ტურიზმის უნივერსიტეტი;

უნივერსიტეტი მუშაობს ერთობლივ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, პროექტებზე, კვლევებზე. მჭიდროდ თანამშრომლობს უცხოელ ექსპერტებთან, ლექტორებთან, ტრენერებთან:

 • ჩერეკ ბუსტრა - ინჰოლანდის უნივერსიტეტის საერთაშორსიო პროექტების დეპარტამენტი;
 • პიტერ კეტი - ზვოლე ვინდენშეიმის უნივერსიტეტის პროფესორი, PUM-ის ექსპერტი;
 • უკე ვან დენ ბრინკი - ინჰოლანდის უნივერსიტეტის პროფესორი
 • ტერეზა დოგელი - ოქსფორდის უნივერსიტეტის მასწავლებელთა აკადემიის კურსის დირექტორი.