გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი ზრუნავს სტუდენტების მიერ მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ რეალიზაციაზე.

უნივერსიტეტის სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა, არჩეული სპეციალობების მიხედვით, გაიარონ პროფესიული პრაქტიკა, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის მათი დასაქმების პერსპექტივას.

უნივერსიტეტს ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულებები აქვს გაფორმებული სხვადასხვა სახელმწიფო თუ კერძო კომერციულ სტრუქტურებთან, დამსაქმებლებთან.

მათ შორის:

 • საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
 • საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო
 • საქართელოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
 • სსიპ - იუსტიციის სახლი
 • სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი
 • საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა
 • რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
 • ტურიზმის ეროვნული სააგენტო
 • საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • ქალაქ რუსთავის საქალაქო სასამართლო
 • ააიპ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართელო“ პარლამენტის მონიტორინგის პროექტის მენეჯერი
 • დაცვის კომპანია „ალგანი“
 • ქალაქ რუსთავის „ახალგაზრდობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი“
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფოო უნივერსიტეტი
 • წმინდა გიორგის სახელობის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (აშშ, პენსილვანიის შტატი)
 • სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
 • თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
 • გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
 • თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი
 • საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი
 • თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
 • ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
 • საქართველოს უნივერსიტეტი
 • შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
 • ჟურნალი „არსენალი“
 • ჟურნალი „ლიბერალი“
 • საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი
 • ტელეკომპანია „ქართული TV“
 • ა(ა)იპ „ბიზნესმედია საქართველო“
 • ტელეკომპანია „TV პირველი“
 • ტელეკომპანია „იბერია“
 • ტელე/რადიო კომპანია „თრიალეთი“
 • სტუდია „მონიტორი“
 • საინფორმაციო სააგენტო „რეპორტიორი“
 • საინფორმაციო სააგენტო „აიპრესი“
 • საინფორმაციო პორტალი „მედიასითი“
 • საინფორმაციო პორტალი „კვირა“
 • გაზეთი „ბათუმელები“ (ნეტ გაზეტა)
 • გაზეთი „ქართული სიტყვა, ხელოვნება, პოლიტიკა“
 • რადიო FM 107,9
 • პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი
 • შპს „ჯინო პარკი“
 • შპს „ფუდლაინ 2012“
 • შპს „კავშირი ადამიანებისათვის განსაკუთრებულ ზრუნვას რომ საჭიროებენ“
 • კონსალტინგური ცენტრი „მომავლის მენეჯერი“
 • შპს :გლობალ კრედიტ ბანკორპი“
 • შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში“
 • შპს აუდიტორული ფირმა „ალტერ ეგო“
 • შპს აუდიტორული ფირმა „აუდიტესკორტი“
 • შპს აუდიტორული ფირმა „ლაზონა“
 • შპს აუდიტორული კომპანია „კომპაუდი“
 • აიპ „ბიზნესმედია საქართველო“
 • ტურისტული კომპანია „აურეუსი“
 • ტურისტული სააგენტო „Georgia Insight“
 • საქართველოს სადაზღვევო კომპანიათა ასოციაცია
 • შპს შრომის უსაფრთხოების ცენტრი
 • ა(ა)იპ „მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი“
 • სამშენებლო კომპანია „მეგალაინი“
 • საქართველოს ბანკების ასოციაცია
 • სასტუმრო „ვინოტელი“
 • ტურისტული სააგენტო „ომნესტური“
 • ტურისტული სააგენტო „ქი თუ ჯორჯია“
 • ეროვნული და კორპორაციული უსაფრთხოების სასწავლო-კვლევითი ცენტრი
 • შპს „დენოლა“
 • შპს „ეკოლაინი“
 • სასტუმრო „სიმპათია“
 • შპს არასახელმწიფო საერო სკოლა „ალბიონი“
 • სსიპ ქალაქ თბილისის N 129 საჯარო სკოლა
 • სსიპ ქალაქ თბილისის N 200 საჯარო სკოლა
 • შპს „აიბი-მთიები“