ახალი ამბები

გთუნიში პრაქტიკული სასწავლო კურსის სწავლება არადისტანციურ რეჟიმში მიმდინარეობს

18 ივნისი 2020

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N 322 დადგენილების თანახმად, „იზოლაციისა და კარანტინის წესების შესახებ მე-3 მუხლის შესაბამისად, გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის ფინანსების სპეციალობის მეოთხე კურსის სტუდენტებისათვის პრაქტიკული სასწავლო კურსი „საბანკო საქმის ელექტრონული სისტემა B6“ სწავლება არადისტანციურ (კონტაქტური) რეჟიმში მიმდინარეობს.