გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი აცხადებს მიღებას 2016-2017 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე.


სპეციალობა: მასობრივი კომუნიკაცია

სასწავლო წელი: 2016 - 2017 წწ.

საგამოცდო საგნები:

  • სპეციალობა (მასობრივი კომუნიკაცია)
  • უცხო ენა


გამოცდის ფორმა:

  • შერეული (წერა და ზეპირი) (სპეციალობა)
  • ტესტირება, გასაუბრება (უცხო ენა)

გამოცდის ჩატარების თარიღი:

  • სპეციალობა - 26.09.2016 წ. 13:00 სთ.
  • უცხო ენა - 27.09.2016 წ. 13:00 სთ.