გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი აცხადებს მიღებას 2017-2018 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე.


სპეციალობა: მასობრივი კომუნიკაცია

სასწავლო წელი: 2017- 2018 წწ.

საგამოცდო საგნები:

  • სპეციალობა (მასობრივი კომუნიკაცია)
  • უცხო ენა


გამოცდის ფორმა:

  • შერეული (წერა და ზეპირი) (სპეციალობა)
გამოცდა ფასდება 100 ქულით.

წერითი ნაწილი:

- ესსე - 60 ქულა (ორი საკითხი პროგრამიდან) - 40 ქულა;
- თავისუფალი თემა - 20 ქულა.

ზეპირი გასაუბრება - 40 ქულა.

  • ტესტირება, გასაუბრება (უცხო ენა)

გამოცდის ჩატარების თარიღი:

  • სპეციალობა - 11.09.2017; 13:00 სთ.
  • უცხო ენა - 25.09.2017; 13:00 სთ.