საგანმანათლებლო პროგრამა


სპეციალობა: ბიზნესის ადმინისტრირება


საგანმანათლებლო პროგრამა


სპეციალობა: ტურიზმი


საგანმანათლებლო პროგრამა


სპეციალობა: ჟურნალისტიკა


საგანმანათლებლო პროგრამა


სპეციალობა: ფსიქოლოგია