სამართლის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი


პროფესორი

 1. ბენიძე ვენედი
 2. ებრალიძე თამარი
 3. ლობჟანიძე გივი
 4. პაულინგი რაინჰარდი
 5. ფუტკარაძე ედიშერი
 6. ფიცხელაური შენგელი
 7. შენგელია რომანი
 8. ჭელიძე სერგო

ასოცირებული პროფესორი
 1. ამირანაშვილი გიორგი
 2. ბოჭორიშვილი ნინო
 3. თევდორაძე ნუგზარი
 4. ლობჟანიძე დავითი
 5. ლომუაშვილი ვალერი
 6. მამულაშვილი მარიამი
 7. საჯაია ლიკა
 8. ქუთათელაძე მარი
 9. ჩიტოშვილი თამარი
 10. ხუნაშვილი გიორგი
 11. ხარიტონაშვილი ნინო