აფილირებული აკადემიური პერსონალი

კერძო სამართლის კათედრა


პროფესორი


 1. რომან შენგელია


ასოცირებული პროფესორი


 1. ნიკოლოზ ფიცხელაური.


საჯარო სამართლის კათედრაპროფესორი


 1. შენგელი ფიცხელაური;
 2. თამარ ებრალიძე;
 3. გივი ლობჟანიძე;
 4. ენედი ბენიძე;
 5. რაინჰარდ პაულინგი.


ასოცირებული პროფესორი

 1. ხუნაშვილი გიორგი;
 2. თევდორაძე ნუგზარი;
 3. ლობჟანიძე დავითი;
 4. ბოჭორიშვილი ნინო;
 5. ქუთათელაძე მარი;
 6. ლომუაშვილი ვალერი


არააფილირებული აკადემიური პერსონალი

კერძო სამართლის კათედრა
ასოცირებული პროფესორი


1. საჯაია ლიკასაჯარო სამართლის კათედრა
პროფესორი

 1. ელიძე სერგო
 2. ედიშერ ფუტკარაძე