სამართლის სკოლის აკადემიური პერსონალი


პროფესორი

 1. ბოჭორიშვილი ნინო
 2. ებრალიძე თამარი
 3. ლობჟანიძე გივი
 4. ლობჟანიძე დავითი
 5. პაულინგი რაინჰარდი
 6. საჯაია ლიკა
 7. ფუტკარაძე ედიშერი
 8. ფიცხელაური შენგელი
 9. შენგელია რომანი
 10. ჭელიძე სერგო

ასოცირებული პროფესორი
 1. ამირანაშვილი გიორგი
 2. დოლიძე თათია
 3. თევდორაძე ნუგზარი
 4. ლობჟანიძე დავითი
 5. მამულაშვილი მარიამი
 6. მესხორაძე ლევანი
 7. ჩიტოშვილი თამარი
 8. ხარიტონაშვილი ნინო

ასისტენტ-პროფესორი

1. სონღულაშვილი ვახტანგი

2. სვიანაძე გიორგი

3. ხაბეიშვილი თათია


ასისტენტი

1. ბოჭორიშვილი მარიამი

2. დიასამიძე ფრიდონი

მოწვეული ლექტორები


1. ალფაიძე მედეა

2. გელაშვილი ინგა

3. ლაფაჩი ეკატერინე

4. ჭითანავა ნატო