ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა:

პროფესორი

  1. ალადაშვილი გელა;
  2. თავართქილაძე სიმონი;
  3. ალადაშვილი ბესიკი;
  4. თოთლაძე ლია

ასოცირებული პროფესორი

  1. ვეკუა დავით;
  2. კბილაძე დავითი.
  3. ტაბატაძე ლაშა.

ბიზნესის მართვის კათედრა:

პროფესორი

1. უკლება მაია;
2. ჩაგელიშვილი ლალი;
3. ჩაგელიშვილი კობა;
4. კვარაცხელია ნიკო;
5. ბაგრატიონი ნოდარი;

6. თევდორაძე სოფიკო.

ასოცირებული პროფესორი

1. თორია მამუკა;
2. დალაქიშვილი-ჭიჭინაძე რუსუდანი;
3. კოჭლამაზაშვილი ლელა;
4. კალანდარიშვილი დავითი;

ინფორმატიკის კათედრა:

პროფესორი


  1. ჟვანია თალიკო
  2. ხუჭუა ვაჟა

ასოცირებული პროფესორი


1. მიქელაძე მაია