აფილირებული აკადემიური პერსონალი

ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა:

პროფესორი

 1. ალადაშვილი გელა;
 2. თავართქილაძე სიმონი;
 3. უკლება მაია;
 4. ჩაგელიშვილი ლალი;
 5. აგელიშვილი კობა;
 6. ბაგრატიონი ნოდარი;
 7. ევდორაძე სოფიკო

ასოცირებული პროფესორი

 1. ტაბატაძე ლაშა;
 2. ვეკუა დავითი;
 3. კოჭლამაზაშვილი ლელა;
 4. კალანდარიშვილი დავითი.


ასისტენტი

1. გეთაშვილი ტასო
2.მელითაური ნინოინფორმატიკის კათედრა:

პროფესორი


 1. ჟვანია თალიკო;
 2. ხუჭუა ვაჟა.

ასოცირებული პროფესორი


1.მიქელაძე მაია


ჟურნალისტიკის პროგრამული მიმართულება:


პროფესორი


 1. ვეკუა მარინე;
 2. ოფხაძე ნუგზარი;
 3. ჩიკვილაძე დალი.


საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა:

პროფესორი

 1. დიაკონიძე ინგა;
 2. ვაშაკიძე ვალერი;
 3. მათიაშვილი გიორგი.

ასოცირებული პროფესორი

 1. გოგიჩაშვილი ნანა;
 2. კალანდარიშვილი მილდრედი;
 3. ვეზერელი–კოპაძე მაია;
 4. ფანცულაია თამარი;
 5. ჯანგებაშვილი ლია.


პოლიტიკის მეცნიერებათა სპეციალობა:

პროფესორი:


 1. კუტალაძე გურამი


არააფილირებული აკადემიური პერსონალი

ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა:


პროფესორი


1. ალადაშვილი ბესიკი;

2.კვარაცხელია ნიკო.


ასოცირებული პროფესორი


 1. კბილაძე დავითი;
 2. თორია მამუკა;
 3. დალაქიშვილი რუსუდანი.


საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა


პროფესორი 1. ახალაშვილი ნონა


ასოცირებული პროფესორი 1. კერესელიძე ელისო;
 2. კოღუაშვილი მაყვალა.


ჟურნალისტიკის პროგრამული მიმართულება:


ასოცირებული პროფესორი

1. კუტუბიძე ლაურა


პოლიტიკის მეცნიერებათა სპეციალობა:

პროფესორი


 1. შუბითიძე ვაჟაასოცირებული პროფესორი


 1. კაპანაძე ლალი